Algemene voorwaarden

1. Reikwijdte

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huur van een parkeerplaats, het vervoer van de wagen naar de luchthaven Alicante en de terugkeer van daaruit naar het bedrijfsterrein van ons bedrijf. Onderwerp van de overeenkomst is niet de bewaring van de personenauto met de daarbij behorende taken. Afwijkende bepalingen, ook al zijn deze opgenomen in de algemene voorwaarden van de klant of de klant, zijn niet van toepassing.

2. Conclusie

De overeenkomst komt tot stand door het aanbieden en aanvaarden van:

Telefonisch of persoonlijk onderzoek en hun persoonlijke, telefonische of schriftelijke bevestigingen

Boekingsaanvragen per e-mail en hun bevestiging

Boekingsaanvragen via ons online formulier op www.hd2parking.com en hun bevestiging

Het rijden en/of betreden van het pand en de mondelinge bevestiging van de eigenaar of diens medewerkers van akkoord over een huurperiode en de huurprijs

3. Annulering

Een gratis annulering van de parkeerplaats is op elk moment mogelijk.

4. Omvang van de dienstverlening

Wij stellen de klant voor de overeengekomen huurperiode uitsluitend voor parkeerdoeleinden een omheinde en beveiligde parkeerplaats of hal ter beschikking. Er bestaat geen aanspraak op een specifieke parkeerplaats. De respectieve aankomst- en vertrektijden moeten door de klant worden meegedeeld in het kader van de boeking. Een latere wijziging zal tijdig, minimaal 2 dagen op voorhand, door de klant worden doorgegeven, deze zal als kosteloos worden beschouwd. Het vervoer van bijzondere bagage en overbagage (fietsen, surfplanken etc.) kan alleen in uitzonderlijke gevallen worden geaccepteerd als dit vooraf schriftelijk door ons is bevestigd. Anders is de klant verplicht deze bagage zelfstandig in de luchthaventerminal in te checken. Kinderzitjes kunnen alleen worden verstrekt als deze vooraf zijn besteld tegen betaling en de beschikbaarheid ervan ook door ons bindend is erkend.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

De door ons genoemde prijzen zijn doorgaans gratis. De prijs vermeld in de boeking en door ons bevestigd in het kader van de reserveringsbevestiging is bepalend. De getoonde prijzen zijn inclusief de geldende BTW. Het overeengekomen parkeergeld is uiterlijk bij de overeengekomen parkstart verschuldigd en door de klant direct ter plaatse te betalen. Overschrijdingen van de overeengekomen parkeerperiode worden herberekend tegen de geldende tarieven.

Tickets van de parkeerplaats van AENA als u de wagen ophaalt zijn voor rekening van de klant. Als wij de wagen ophalen zijn de ticketkosten voor HD2 Parking.

 Wanneer de aangegeven tijd door de klant zelf niet gerespecteerd wordt zullen de hieruit voorkomende kosten doorgerekend worden naar de klant zelf.

6. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door andere personen, overmacht, natuurgebeurtenissen, dieren of diefstal. Wij hebben het recht om de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen voordat wij het bedrijfsterrein verlaten. Wij kunnen de aankomst van de klant op de luchthaven op geen enkel moment garanderen. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de nakoming van vertrekvluchten of compensatie voor gemiste data of vluchten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van ons of onze medewerkers.

7. Gegevensbescherming

Wij verzekeren dat de persoonlijke gegevens van de klant die in het reserveringsformulier zijn ingevuld, niet aan derden worden doorgegeven en dat de gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van de door u gewenste dienst.

8. Anderen

Wijzigingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Eenzijdige wijzigingen of aanvullingen door de klant zijn niet effectief. Mocht een van de bepalingen van het contract of de AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft de geldigheid en geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Daarnaast zijn de betreffende aanvullende wettelijke bepalingen van toepassing.